Stephill SSDP70  67kVA (53.6KW) 50HZ / 3 Phase 400/230V Generator Stephill SSDP70 67kVA (53.6KW) 50HZ / 3 Phase 400/230V Generator
£11908.00+vat